UČÍM LIDI CÍTIT. Velice dobře vím, jak docela náročné je naučit se v sobě vyznat a důvěřovat své intuici, porozumět příčinám životních lekcí. Vše co prožíváme, a zejména taky různé potíže, nás vedou k tomu, abychom dozrávali a více si uvědomovali, na jakých hodnotách v životě záleží. Každý z nás má v sobě mnoho životních otázek a nevysvětlených PROČ?

Moje specializace:
– nalezení osobní identity a podpora při její proměně,
– specializace v oblasti sebevědomí a nízké sebelásky,
– partnerství, vztahy a rodina,
– vztahová nerozhodnost, doléčení z rozchodu
– pomoc při depresi, zoufalství, životním zmaru, krizích a konfliktech
– psychosomatika nemocí,
– jasná komunikace a konstruktivní zvládání emocí,
– koučink žen – zpracovávání bloků bránících v projevení ženské složky,
– sebepoznávání a vše, v čem jste se nenašli nebo chcete vědět můj postoj…

Na nic tu nejsme sami. Bude mi ctí Vás provádět v procese osobního zušlechťování. Práce na sobě je často nepohodlná a bolí, protože zvedáme osobní hranice komfortu. Ale zároveň však nebolí víc, než setrvávání a stagnace v něčem, co nám už neprospívá.
Konzultace probíhá formou přátelského a otevřeného rozhovoru. Intuitivní terapie s osobním přístupem a vhledem je procesem uvědomění, během kterého jste vedeni a dotazováni tak, abyste našli ty správně odpovědi sami u sebe. Úspěch z terapie vychází z maximálního otevření Vaší duše a Vaší ochoty pracovat sami na sobě. Jste vedeni k dosažení víry ve své vlastní vnitřní impulzy a k jejich uvědomění. Důsledkem je pojmenování si podstaty nespokojenosti a rozklíčování příčin, které vedou k řešení.
Na své cestě jsem dospěla k tomu, že pouze ty správné morální hodnoty, žití v pravdivém a poctivém přístupu k sobě, mohou člověku dát odpovědi na otázky života a objasnit všechny životní události.

Nabízím pomoc všem, kteří si mě přitáhnou do života, každý je pro mě důležitý. Nikomu nevnucuji svoje představy o tom, co má dělat. Nikoho nehodnotím, ani neradím. Snažím se vytvořit takové prostředí, kde se každý může měnit a rozvíjet podle svých představ. Respektuji vaši jedinečnost a vývojovou cestu. Jsem připravena pomoci, pokud se chcete podívat na svůj život a vzít si svou vnitřní sílu zpět.
Jsem tu pro každého, kdo má potíže, řeší osobní, zdravotní nebo profesní problémy a rozhodl se něco ve svém životě změnit nebo si jen potřebuje srovnat myšlenky, ujistit se ve svém rozhodnutí či se chce zdokonalovat.

Na co se můžeme spolu zaměřit:

Zažíváte dokola podobné situace, ve kterých se necítíte dobře?

Nechápete jednání okolí (partnera, kolegy, šéfa, dítěte) a nevíte, co vám tyto situace chtějí říct?

Nebo máte potíže ve vztazích a už se nevyznáte v tom, co cítíte?

Chcete porozumět příčinám životních lekcí?

Zdědili jste nějakou nemoc nebo se vám opakuje problém se zdravím a chcete poznat příčinu?

Podléháte depresím či máte nepříjemné pocity jako zlost, strach, pocit viny, pocit manipulace, ztráty smyslu života, bezmoci či úzkosti?

a nebo vám leží něco na srdci, potřebujete to vykomunikovat, ale nevíte jak?

Co Vám terapie může přinést:

porozumění podstatě nespokojenosti

uvědomění si vnitřních postojů a zažitých vzorců

rozklíčování příčin, které vedou k řešení následků

přijetí své životní cesty ve vnímání sebe sama

odvahu k činům skrze víru v dokonalé plynutí a životní nadhled

celkové projasnění situace

CENÍK
Individuální konzultace, terapie 90 min. 2500 Kč
Zvýhodněná individuální konzultace 3 x 90 min. 6500 Kč
(platnost do 6 měsíců od první konzultace)
Párová konzultace 90 min. 3000 Kč

On-line konzultace probíhají přes aplikace Zoom, Skype, WhatsApp nebo telefonicky
(platbu je nutné provést předem na účet 115-2230470277/0100, uveďte své jméno)

UHRADIT ON-LINE KONZULTACI

STORNO PODMÍNKY
Jakmile je domluven termín setkání, je pokládán za závazný. Případnou neúčast na domluveném sezení je třeba oznámit nejpozději 48 hodin předem, v opačném případě je nutné konzultaci uhradit. Děkuji za pochopení i vstřícnost vůči ostatním, kteří na konzultaci čekají.

PS: Smyslem mého poslání je, abychom naučili věřit svému vnímání a postavit svou DUŠI na to správné místo v našem životě. Nezapomínat na ni a starat se o ni, protože je to nejvzácnější, co tu na naši pozemské cestě máme. Všechny naše potíže či nerozhodnost vycházejí z jejího potlačování a až přílišného rozumování. Dva hlasy v nás (cit a rozum), které svádějí neustálý boj, někdy až moc únavný, který nás obírá o vnitřní sílu a radost ze života. Náš ČAS je tím druhým nejvzácnějším artiklem. Bez naší změny to však nepůjde! Každé uvědomění je pro nás cenným pokladem.