Živé semináře

Živé semináře

Vítám Vás na stránce živých kurzů. Na této stránce se dozvíte o všech aktuálních seminářích, přednáškách a kurzech, které nás čekají a na které se můžete přihlásit. Těším se na naše osobní setkání.

Přihlásit se můžete přes kontaktní formulář (do předmětu uveďte o jaký kurz máte zájem), nebo na email: info@blankad.cz, či telefonním čísle +420 604 300 189.

PROGRAM všech mých akcí najdete na stránkách Centra AVASA,  Křižíkova 308/19, Praha 8 – Karlín (Florenc), kde působím: http://www.avasa.cz/cz/seminare-akce

2023

Láska, ženství, partnerství

  • Co je to láska?
  • Kdo jsem, jak se vidím a cítím v roli ženy?
  • Co vyzařuji navenek a jak mě vnímá okolí?
  • Proč jsem se narodila v tomto životě jako žena?
  • V čem pramení záměr mojí duši po pravé, dokonalejší ženě? Proč to vůbec chtít?
  • Z čeho vyrůstají moje kořeny ženskosti?
  • Uvědomění si a odpoutávání se od starých a nefunkčních vzorců z minulosti, které nám neprospívají.
  • Zákonitosti při výběru partnera.
  • Jak na pravé partnerství?
  • ….co dalšího budete chtít

Těším se na společné setkání

Blanka Demčáková

Pro inspiraci o Blance:

Mnoho let jsem si myslela, že muži mají život snazší. Postupně jsem pochopila, že být ženou je pro mne životní výhoda a že mám opravdu za co děkovat – přijala jsem své ženství.

Narodila jsem se jako žena. „Omylem“ mi však přidělili rodné číslo v mužském tvaru. Přišlo se na to až v mých 22 letech, když jsem se vdávala. Číslo mi opravili, takže dalo by se říct, že jsem se od toho momentu „oficiálně“ stala ženou. Ani vy nevěříte na náhody? Já tedy určitě ne. A tak jsem hledala v této náhodě souvislost a za ní hlubší moudrost. Začala jsem si uvědomovat, že téma ženství je pro mne jedno z těch zásadních v životě, a proto bych se s Vámi ráda podělila o své prožité poznání k tomuto důležitému tématu.

KDE:     Centrum AVASA, Křižíková 308/19, Praha – Florenc (www.avasa.cz)

21. 5. 2023

Objev své pravé ``JÁ`` - sebepoznávací workshop

Nahlédněte pod hladinu, nebo až na dno toho, co je ve Vás.

Co je to duše? Co o nás podvědomě a nevědomě řekne náš vlastní obraz duše?
Jak nejlépe do hloubky poznat své já? Co všechno se v nás ukrývá?

Jednou z mnoha metod osobního růstu může být i Mapa duše. Jedná se o terapeutickou sebepoznávací techniku – osobní mapu našeho vnitřního Já. Přes obraz vlastní duše se dostaneme zase o krůček blíže k sobě a zároveň k proměně našeho Já. Zjistíme, co se skrývá v našem podvědomí a to nám pomůže odhalit zase o něco více naše nitro – dokážeme tak lépe pochopit sami sebe a poznat své Já v opravdové nahotě.

Provedu Vás k nejhlubšímu nitru, tam, kde se skrývá moudrost.

KDY:      21. 5. 2023

CENA:   1300 Kč

KDE:     Centrum AVASA, Křižíková 308/19, Praha – Florenc (www.avasa.cz)

14.5.2023

KURZ Typologie osobnosti podle duchovní numerologie

Naše jméno, příjmení a datum narození jsou našim „občanským průkazem“. Jsou to jedinečné informace, které patří naší duši pro tuto pozemskou pouť. Ovšem jenom mi určujeme, k jakému prospěchu nám jsou:-)

Naučme se používat svoji nejsilnější ctnosti jako štít proti problémům, způsob řešení situací a nalezněme zdroj smyslu života.

Seminář pro všechny, kteří hledají v náhodách souvislosti, ve věcech smysl a za smyslem moudrost.

Už nechcete být ezoterickým turistou nebo životním tulákem?

Objevme svoji duchovní podstatu a probuďme v sobě rádce pro život!

Vstoupit na cestu poznání znamená říci ANO své vnitřní proměně.

Jen ten, kdo rozumí své duši, ví, co je pro ni nejlepší – vezměte svůj osud zodpovědně do svých rukou.

Pojďme společně aplikovat do života viditelné s neviditelným. Pokud má člověk dobře rozvinutou svou duchovní podstatu (své Vyšší já), tak naslouchá svému vytříbenému citu – uvědomí si kdo je, dokáže poznat pravdu, vyhodnotit situace, lidi… umí se rozhodovat a řešit jakékoliv situace, které mu přicházejí do cesty. Toto umění, které vám nikdo nemůže vzít, nám dává sílu a moc, klid, jistotu a hlavně vnitřní svobodu.

Program semináře:

Čísla (datum narození nebo samotné jméno a příjmení přepsané do číselného kódu) nás jistým způsobem charakterizují. Když porozumíme jejich řeči, můžou nám být velkým pomocníkem na naší cestě vlastního sebepoznávání a seberozvoje. Můžou nám ukázat, kde se skrývá náš obrovský potenciál, ale také to, kde máme skryté slabiny, na kterých je nutné pracovat.

Pomocí čísel dokážeme popsat nejen naši povahu, ale také to, proč jsme přišli na tento svět, co se máme naučit a jaký je náš životní cíl.

Na kurzu se obeznámíte se systémem výpočtu životního čísla dle data narození (nejedná se o mřížku). Také nahlédneme do výpočtu osudových čísel, které vychází z vašeho jména a příjmění – jak se praví: „ve jménu je zapsán náš osud“.

Duchovní numerologie interpretuje čísla ve více úrovních a pomocí ní se můžete dozvědět, s jakým duchovním potenciálem přicházíme na tento svět, jak máte působit tady a teď, co ještě nemáme zvládnuto a nakonec i to, jaký je náš životní úkol.

Dozvíte se informace o číslech trochu z jiného pohledu, ale také získáte úplně nový pohled na život, jak to tady funguje, jakým zákonům podléháme a poskytneme vám další kousek „skládačky“ na cestě k porozumění oběma světům: viditelnému i neviditelnému. Díky tomu se stanete opravdovými realisty, kteří stojí pevně na svých nohou, ve svém středu.

Numerologie poukazuje na to, že síla a poznání je v každém z nás. Jejím úkolem je pomoci člověku poznat hlavně sebe sama, kde jsou jeho skryté přednosti, slabiny nebo bloky. Poznáním se člověk vyvíjí. Nezapomínejme ale, že nejenom poznáním (teorií), ale zejména ověřováním v praxi se naše víra stává přesvědčením a my se zbavujeme strachu.

Seminář s praktickým přínosem, na kterém se zaměříme na autenticitu každého účastníka kurzu.

Zvu Vás na intenzivní celodenní workshop.

Blanka

KDY:      14. 5. 2023

ČAS:      10.00-17.00

CENA:   2.300 Kč

KDE:     Centrum AVASA, Křižíková 308/19, Praha – Florenc (www.avasa.cz)

Přihláška